ONS Ondernemers Netwerk Schuytgraaf

Wijkvisie ONS - brief aan de gemeente

Arnhem, 13 december 2018,

Geachte heer Rauwers en mevrouw Hendriks,

Op 13 november jongstleden zijn wij, Tineke Otter en ondergetekende, bij jullie op het stadskantoor geweest om de mogelijkheden te bespreken voor woon-/werkcombinaties in Schuytgraaf en in de velden 6 en 11 in het bijzonder. We zijn uitgenodigd omdat ik, Roy van Mechelen bij de behandeling van het bestemmingsplan heb ingesproken. Wij hebben jullie onze visie gegeven op een duurzame, toekomstbestendige wijk. Een gezonde opbouw/mix van de wijk is hierbij van groots belang. Lokale economie, ambacht en cultuur krijgen wat ons betreft veel te weinig aandacht in de laatste versie van het bestemmingsplan.

Klik hier voor de volledige brief.

Inmiddels zijn Tineke Otter en Roy van Mechelen uitgenodigd voor een gesprek met de wijkwethouder Dhr. Paping. Wordt vervolgd...

Naar het overzicht

Bijeenkomst gemist?

Verslag 13 november - Borrel met een bal

Deze keer een bijeenkomst zonder spreker, maar met een netwerkspel, gezelligheid en mooie nieuwe... Lees meer »

Dining & Wining

Op 28 september jl vond de allereeste Dining & Wining van ONS plaats. En wat wat het een succes! Lees meer »

Ontmoet een ondernemer

Het verhaal van Anneke Wezeman van Praktijk Puntenslijper

Anneke Wezeman woont samen met haar vriend en kat Sjors (“de ster van de tekenles”) aan de rand v... Lees meer »

Het verhaal van Roy van Mechelen van Mijn Architect

Na jarenlang in loondienst gewerkt te hebben, startte Roy van Mechelen in 2010 met Mijn Architect. Lees meer »